Vodič ➜ internet

USLOVI KORIŠĆENjA

Za vreme rada na računaru korisnik je materijalno odgovoran za materijalnu štetu.

Svakom korisniku je dozvoljeno korišćenje računara koje je ograničeno na 60 minuta dnevno.

Korisnik je dužan da se pre upotrebe računara javi bibliotekaru kako bi bio unet u evidenciju za taj dan i kako bi mu bilo omogućeno korišćenje računara.

Radnik biblioteke ima pravo ograničiti broj osoba koje se služe jednim računarom.

Ukoliko nema slobodnog računara, korisnik će od strane bibliotekara biti obavešten o vremenu sledećeg slobodnog termina.

Prednost pri korišćenju računara ima traženje informacionih i obrazovnih sadržaja.

Korisnik ima pravo zatražiti osnovna uputstva i pomoć od zaposlenih biblioteke.

Zabranjeno je instaliranje i deinstaliranje svih programa.

Za sadržaje pretraživanja i korišćenja Interneta odgovoran je sam korisnik, a za maloletne članove roditelji.

KORISNICI SU DUŽNI DA SE PRIDRŽAVAJU OVIH PRAVILA.
U SLUČAJU NEPRIDRŽAVANjA, BIĆE IM USKRAĆENA MOGUĆNOST KORIŠĆENjA RAČUNARA.

Kontakt

Gradska biblioteka Vršac
Svetosavski trg 2, 26300 Vršac
Tel: 013/832-955
e-mail: bibliotekavrsac@mts.rs

Radno vreme
Od ponedeljka do petka 07:30 - 20:00 sati, subotom 8:00 - 12:00 sati.

 Potvrđujem tačnost podataka

Mailing lista

2018 © Gradska biblioteka Vršac - Sva prava zadržana
Top