Fondovi ➜ knjige na francuskom jeziku

Fond knjiga na francuskom jeziku ima 1.623 knjiga koje su popisane i obrađenih u katalogu kartice (stari način obrade), sirovi ima 101 koje smo dobili na poklon od profesora francuskog Vere Antića i 50 knjiga koje su prenete iz Fonda za nauku. Ukupno: 1774. U toku je elektronska obrada u sistemu međusobne katalogizacije.

Najstarija knjiga na francuskom jeziku, koji se čuva u Gradskoj biblioteci u Vršcu datira iz 1782, a štampana je u Amsterdamu, a to je čuvenog romana Dangerous Liaisons ili pismo koje je društvo, okupio i objavio radove drugih lekcija Šoderloa de Laclos. Danas je ovaj epistolarni roman poznat po poznatom Holivudskom lovištu Dangerous Connectionsa.

U Vršcu od 1926. do Drugog svetskog rata bio je aktivan ogranak Alijanse jugoslovenske - francuski klub prijateljstvo toliko knjiga na francuskom, imaju pečat udruženja na naslovnoj strani. Aktivnosti ove asocijacije su obnovljene 1998. godine zagovaranjem bibliotekara Milana Kovačevića. U okviru saradnje u okviru Saveza srpskom - francuski klub i saradnje saFrancuskim kulturnom centru u Beogradu je organizovana je izložba knjiga pod nazivom ka Vršcu od 2. do 6. aprila 2002. godine u Francuskom kulturnom centru u Beogradu. Radi se o izložbi knjiga iz starog i retkog udžbenika knjiga, a knjige se objavljuju i na francuskom, ali i na latinskom, njemačkom i mađarskom jeziku.

Većina knjiga ovog fonda je u oblasti fikcije i književnosti, ali postoji mnogo knjiga i iz filozofije, sociologije, društvenih nauka. Poseban interes ovog fonda čine knjige koje se bave idejom evropizma, a većina ovih knjiga je odštampana početkom dvadesetog veka. Od godine 2012. godini jubileja koji obeležava 300 godina od rođenja Jean-Jackues Rousseau sa ovog kratkog pregleda knjige fonda u francuskom, ovde je spisak Rusoovim radova, koji se čuvaju u Gradskoj biblioteci u Vršcu.

Kontakt

Gradska biblioteka Vršac
Svetosavski trg 2, 26300 Vršac
Tel: 013/832-955
e-mail: bibliotekavrsac@mts.rs

Radno vreme
Od ponedeljka do petka 07:30 - 20:00 sati, subotom 8:00 - 12:00 sati.

 Potvrđujem tačnost podataka

Mailing lista

2018 © Gradska biblioteka Vršac - Sva prava zadržana
Top