Фондови ➜ књиге на енглеском језику

Посебну вредност целокупног књижног фонда Градске библиотеке у Вршцу  представљају књиге на страним језицима. Не постоје тачни подаци како су све ове књиге доспеле у нашу библиотеку, али је извесно да је већина њих после Другог светског рата дошла из приватних вршачких библиотека и колекција књига.

Најстарија публикација из фонда књига на енглеском  језику датира из 1837, а то је књига Adventures of Captain Bonneville or Scenes beyond the Rocky Mountains of the Far West; by Washington Irving, популарног аутора у то време, која је штампана у Паризу код издавача Baudry`s European Library, а данас је прва скенирана књига у целости у оквиру пројекта Internet Archive у склопу American Library Association (ALA); затим из 1841. књига The Poetical Works of Thomas Moore, такође штампана у Паризу код истог издавача.
Међу публикацијама са годином издања из прве половине 19. века, налазе се и песмарице, односно антологије енглеске поезије које су углавном објављиване у Немачкој у Лајпцигу, Келну итд., а насловна страна тих публикација је на немачком језику. Многе од тих песмарица имају исписане потписе власника књига немачке националности. На многим књигама може се наћи потпис грофа Бисингера који је био власник дворца у Влајковцу. Дворац је саграђен 1859. и био је у поседу грофа Ђерђа Мечонија (Gyorgy Mocsonyi), а касније је прешао у власништво породице Бисинген – Нипенбург (Bissingen – Nippenburg). Тако се може претпоставити да су најстарије књиге из фонда књига на енглеском језику припадале немачким грађанским породицама у Вршцу и биле саставни део њихових приватних библиотека.

Укупан број публикација које се налазе у фонду књига на енглеском језику је 1138. Публикацијe су претраживе у електронском каталогу и издају се корисницима. Фонд се обнавља и постоји велико интересовање код корисника који се служе енглеским језиком за публикације из овог фонда.

Током 1963. године, Градска библиотека у Вршцу добила је на поклон двадесет књига на енглеском језику од Америчке амбасаде у Београду и све ове књиге имају печат културног и новинарског одсека Америчке амбасаде. Затим, 13. јуна 1997. године, Библиотека је добила на поклон 36 књига на енглеском језику од Амбасаде Аустралије у време посланства амбасадора N. D. Campbell.

Дана 31. маја 2002. године Градска библиотека у Вршцу је добила  на поклон значајну приватну библиотеку Теренса Пеина (Terance Payne), професора енглеског језика и књижевности који је студирао на Краљевском колеџу у Лондону ( King`s College in the University of London), а који тренутно живи и ради у Вршцу. Укупан број књига који је Теренс Пеин поклонио вршачкој библиотеци је 119.

Такође, 2003. професор енглеског језика Градимир Дунчић, поклонио је Градској библиотеци  46 књига на енглеском језику.

Године 2004.  Лазар Боцок је поклонио 426 књига на енглеском језику Градској библиотеци. Међу њима је био велики број практичних приручника из разних области свакодневног живота по принципу „уради сам“, тако да је велики број тих књига остао ван садашњег фонда књига на енлеском језику, док се  само 197 књига се  налази данас у овом фонду.

Такође, наша библиотека поседује Енциклопедију Британику у 32 тома издату 1980. године.

Због начина на који су књиге пристизале у Библиотеку, фонд књига на енглеском језику не представља строго формирану и профилисану библиотеку, али се у њему налази много веома занимљивих књига првенствено из белетристике, затим историје, теорије књижевности, књижевне критике, постоји велики број биграфија историјских личности, затим политичких списа као и филозофских дела.

Контакт

Градска библиотека Вршац
Светосавски трг 2, 26300 Вршац
Тел: 013/832-955
e-mail: bibliotekavrsac@mts.rs

Радно време
Од понедељка до петка 07:30 - 20:00 сати, суботом 8:00 - 12:00 сати.

 Потврђујем тачност података

Маилинг листа

Питања

Питајте библиотекара и добићете одговор у најкраћем могућем року.

2018 © Градска библиотека Вршац - Сва права задржана
Top