Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

Акредитовани семинар у Градској библиотеци Вршац

У Градској библиотеци Вршац, 23.12.2015. године одржан је акредитовани семинар „Коришћење дигиталних ресурса у библиотекама“ у циљу сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности. Семинар су реализовали предавачи из Библиотеке Матице српске, Новка Шокица Шуваковић и Иванка Клајн. Програм семинара обухватио је садржаје доступних електронских каталога и дигиталних збирки библиотека у Србији, коришћење OPAC-a, (COBISS.SR), претраживање електронских часописа и збирки дигиталних дисертација и књига које су доступне на Кобсон-у. Семинару су присуствовали стручни радници Градске библиотеке Вршац, као и запослени у библиотекама у Алибунару и Белој Цркви.

IMG 3005 resize

IMG 3006 resize

IMG 3025 resize

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272