Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ЕЛЕКТРОНСКА ЧИТАОНИЦА

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

  1. За време рада на рачунару корисник је материјално одгoворан за материјалну штету.
  2. Сваком кориснику је дозвољено коришћење рачунара које је ограничено на 60 минута дневно.
  3. Корисник је дужан да се пре употребе рачунара јави библиотекару како би био унет у евиденцију за тај дан и како би му било омогућено коришћење рачунара.
  4. Радник библиотеке има право ограничити број особа које се служе једним рачунаром.
  5. Уколико нема слободног рачунара, корисник ће од стране библиотекара бити обавештен о времену следећег слободног термина.
  6. Предност при коришћењу рачунара има тражење информационих и образовних садржаја.
  7. Корисник има право затражити основна упутства и помоћ од запослених библиотеке.
  8. Забрањено је инсталирање и деинсталирање свих програма.
  9. За садржаје претраживања и коришћења Интернета одговоран је сам корисник, а за малолетне чланове родитељи.

КОРИСНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ ОВИХ ПРАВИЛА.
У СЛУЧАЈУ НЕПРИДРЖАВАЊА, БИЋЕ ИМ УСКРАЋЕНА МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА РАЧУНАРА.

internet

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272