Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

Дани Градске библиотеке

Градска библиотека је свечаном академијом обележила 130. годишњицу свог оснивања. Отварање догађаја започето је игром светлости, сенки и боја на новој фасади пројекцијом слика и података везаних за Градску библиотеку:

IMG 2471

IMG 2468

IMG 2482

IMG 2483

 У склопу академије, у читаоници је постављена изложба која прати историјски развој Градске библиотеке, са посебним освртом на њено оснивање, завичајни фонд, потом пројекат будућег изгледа зграде библиотеке, и напослетку на листове Вршачка кула и Вершецер Гебиргсботе који ове године славе 150., односно 160. годишњицу од изласка првог броја.

Biblioteka-PANOI-2017-001

Biblioteka-PANOI-2017-002

Biblioteka-PANOI-2017-003

Biblioteka-PANOI-2017-004

Biblioteka-PANOI-2017-005

Biblioteka-PANOI-2017-006

Biblioteka-PANOI-2017-007

Biblioteka-PANOI-2017-008

Biblioteka-PANOI-2017-009

Biblioteka-PANOI-2017-010

Biblioteka-PANOI-2017-011

Biblioteka-PANOI-2017-012

 

 Оснивање Градске библиотеке било је праћено штампањем каталога:

 

         КАТАЛОГ  НЕМАЧКЕ НАРОДНЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛОБОДНЕ КРАЉЕВСКЕ ВАРОШИ ВРШЦА


                                                                                    Вршац, 1888.
                                                             Штампарија Кирхнерове удове у Вршцу


ИЗВОД из статута омладинске и народне библиотеке немачке школе слободне краљевске вароши Вршца

                                                                   3.

   Могу се издавати искључиво књиге из области белетристике – то је опште правило; стручна литература се може позајмити у изузетним случајевима и у тачно одређеним терминима – иначе корисници могу да је погледају и кратко се послуже у просторијама библиотеке.

                                                                  4.

    Књиге може да позајми свако ко поседује гаранцију о материјалном поседу или службеном положају; вредност изнајмљене књиге одређује се са библиотекаром. Од плаћања је ослобођено учитељско тело школе, односно његови појединачни чланови.

                                                                  5.

    За сваку појединачну књигу се плаћа провизија од 3 круне. Од плаћања су ослобођени чланови учитељског тела.


                                                                  6.

    Књиге се могу издати искључиво уз потписани реверс, који уз опис књиге и цену мора да садржи и унапред одређену суму за кауцију.

                                                                  7.

    Ођедном се могу изнајмити искључиво 2 (две) књиге. – Чланови учитељског тела могу по својој жељи да добију више стручних књига – али никако не могу да узму више књига из области белетристике.


                                                                  8.

    Позајмљене књиге морају бити враћене у року од месец дана. – Претходном пријавом се стручне књиге могу задржати и на дужи период, међутим искључиво у случају да наведено дело неко у међувремену није затражио.

                                                                  9.

   У случају да се књига оштети (уколико се умрља текст, корице или ивице листова) или се књига изгуби, особа која је књигу позајмила дужна је да надокнади штету, а може бити и лишена могућности да користи библиотеку. – У спорним случајевима школски одбор доноси одлуку без права на жалбу.

                                                                11.

    Предаја књига се врши једном недељно по унапред одређеном дану и сату. Учитељско тело или професионалци могу да позајме стручну литературу од библиотекара у складу са околностима.

    Са седнице школског одбора одржане 3. септембра 1887.

    Сеемаyер,                                                                                Јосеф Будаy,
Председавајући.                                                                             Секретар.

 

img693

img695

img696

img697

У салону је одржано предавање и пригодан програм у коме су учествовали библиотекари Весна Златичанин, Иван Стојановић и Тамаш Фодор својим предавањима о историјату библиотеке, њеним фондовима, али и плановима за будућност ове институције; за музички део програма задужен је био хор Распевани професори.

IMG 2517a

IMG 2542

 IMG 2562

IMG 2504

 

 

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272