Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

Најдуже кашњење враћања књиге у библиотеку

Ако се плашите да одете у своју библиотеку јер већ неколико дана касните с враћањем књиге, можете да се утешите највећим светским кашњењем, које се мери у вековима: 288 година! Књига Биографија једног немачког надбискупа позајмљена је из британске универзитетске библиотеке 1668.г. а враћена тек 1956. Кашњење, на срећу заборавне муштерије (и његових наследника), није наплаћено.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272