Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ФОНД КЊИГА НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ

Укупан број књига, речника и енциклопедија  на руском језику је 1752.

  1. Библиотека  „Друштва руских официра – вршачко одељење“  има 1026 књ. (Рс)
  2. Књиге на савременом руском језику са 586 књ. (Рсс)
  3. Енциклопедије и речници са 140 књ. (Рсс)

1. БИБЛИОТЕКА “ДРУШТВА РУСКИХ ОФИЦИРА-ВРШАЧКО ОДЕЉЕЊE”
“ОБЩЕСТВО РУССКИХ ОФИЦЕРОВ  - ВРШАЦКИЙ ОТДЕЛ”

ruski1Градска библиотека у Вршцу чува  једну културну оставштину  руских емиграната. То је књижни фонд од хиљаду књига ( 1019)  са печатом  „Общество русских офицеров - вршацкий отдел“. Како су ове књиге доспеле у Градску библиотеку остаће тајна, као што никад нећемо сазнати колико је било корисника и каква је њихова судбина. Највећи део фонда је инвентарисан 1950 -  51. године (855). Остале књиге су дошле касније и имају печате других  колонија  где су Руси живели. Једини запис о овој библиотеци налази  се у листу ''ВОЈВОДИНА'' бр.3 од 17 јануара 1926. год.

ruski2''ЗАХВАЛНОСТ. Пре четири године дошли смо у братску нам Краљевину С.Х.С. Онда вршачки одсек Савеза Руских официра основао је библиотеку, да би наш подмладак могао упознати лепоту наше књижевности, а и ми да проведемо неколико слободних од рада часова у читању. Сада  видимо да је то било врло потребно.За ове две године официрска библиотека толико се проширила да се није могла налазити у оном приватном стану где је била у почетку свога рада.
Пошто Савез није имао средстава за најам веће просторије, морао је  или обуставити набављење нових књига, или затворити библиотеку. ruski3У овом тешком моменту Господин Душан А.Јовановић, директор ВршачкеУчитељске Школе био је толико љубазан да нам је понудио за ту сврху једну собу у згади Учитељске школе, и на тај начин отпала је и последња препрека.Вршачки Одсек Савеза Руских официра у Краљевини С.Х.С. на својој годишњој скупштини, једногласно је решио, да изрази   своју  најтоплију захвалност Господину Душану Јовановићу, који је увек са великом срдачношћу изашао у  сусрет руским избеглицама.'' - Одбор

Књиге су писане старим правописом и штампане су у Берлину, Прагу, Паризу, Риги, Београду , Новом Саду итд.  Око 200 књига је штампано у Москви,  Петербургу, Кијеву . Има вредних издања из 19 века. ( Гогољ – Нос,1886. , Островски – Драме, 1885, Гончаров – Обична историја, 1884, Толстој –Смрт Ивана Иљича,1886.). Знатан број књига нема написану годину издања, па су можда неке и старије.

Шта су наши нови суграђани најрадије читали? Најбројнија  су дела руских класика : Пушкина, Гогоља, Достојевског, Толстоја, Тургењева, Ремизова, Буњина, Чехова и др.

Од савремених аутора заступљена су дела:Амфитеатрова, Брешка Брешковског, Бебутове, Краснова, Крижановске, Зајцева, Минцловаи и др.

Из стране књижевности преведена су дела: Жила Верна, Дикенса, Диме, Лока, Сјенкијевича, Велса, Балзака, Хамсуна итд.

Има занимљивих књига из области религије.В.Мајевски је писао о српском патријарху Варнави и његовом времену, Борис Зајцев о Светој Гори, В.Иљин о Серафиму Саровском итд.

Ту се налазе и историјске књиге као и мемоарска литература.Барон Врангел: Успомене, Генерал.П.Петров: Од Волге до Тихог океана у редовима белих 1918-1922., Чебишов: Блиска даљина-успомене, В.Севски: Генерал Корнилов итд.

Књиге су добро очуване и већина је поново коричена. Корисници су има ли брижан однос према  књизи.  О томе сведоче и два печата : „ Обращаетесь с книгой бережно“ и  „После 7 дней – штраф! 2. правило библиотеки“.

2. КЊИГЕ НА САВРЕМЕНОМ РУСКОМ ЈЕЗИКУ

У фонду књига на савременом руском језику домирају дела класичне руске књижевности издате пре 40 и више година. „Друштво српско-руског пријатељства Никита Толстој“ из Вршца  поклонило је  2006 године 50 нових књига из књижевности и историје.

3. ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ И РЕЧНИЦИ

3. 1. Энциклопедический словарь, издатели И.А.Ефрон (С.Петербург), Ф.А.Брокгауз (Лейпциг), С.Петербург, 1904. ( 82 т.. недостаје том 53,56 и 57)
3.2. Большая советская энциклопедия (второе изд.), Москва, 1958. (51 том)
3.3. Товарный словарь, Москва, 1960. ( 8 т.)
3.4. Энциклопедический словарь, Москва,1953. (3 т.)

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272