Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ФОНД КЊИГА НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

nemacki1Градска библиотека у Вршцу основана је 1887. године. као „Народна и омладинска библиотека немачких комуналних школа слободног краљевског града Вршца“.

nemacki2За библиотекара је изабран Феликс Милекер који ради на руководећем месту у Библиотеци од њеног оснивања па до своје смрти 1942. године. Будући да је Библиотека радила још у оквиру Грађанске школе, носила је назив „Народна, педагошка стручна и омладинска библиотека комуналне школе“. Фонд библиотеке је бројао 460 дела у отприлике 1200 свезака.  Библиотека већ прве године штампа каталог својих књига, стручно обрађен по тада важећим правилима. Све књиге добиле су екслибрисе на немачком и мађарском језику, а реверси за задуживање корисника постојали су на оба језика. Ова библиотека је у свом фонду имала књиге искључиво на немачком и мађарском језику, уз малу колекцију књига на латинском и француском.

nemacki3Градска библиотека данас у својим фондовима има преко 30 хиљада књига на немачком језику. Оне се налазе у фондовима старе и ретке књиге, фонду белетристике на немачком језику, фонду стручне књиге на страним језицима, фондовима речника, лексикона и посебног фонда грађе из области медицине. Због овог богатства књига на немачком језику у плану је отварање Одељења немачке књиге.

nemacki4Поред монографских публикација, у фонду периодике налази се преко 170 наслова периодичних публикација (новина, часописа, магазина, календара) на немачком језику који укупно броје преко 700 000 страница. Поред периодике која је објављивана у Вршцу, у фонду се налазе и новине и часописи који су излазили у Белој Цркви,  Новом Саду, Београду, Панчеву, Кикинди, Зрењанину, Темишвару, Франкфурту, Бечу  и другим градовима. Ово је најзначанија сачувана збирка периодичних публикација на немачком језику на територији Војводине и представља значајан извор информација свима који се баве истраживањем прошлости Баната, Вршца, историје и културне историје Немаца на територији Војводине.

Прве новине штампане на немачком језику у Вршцу јесу недељник „Вршачки планински весник“ (Der Werschetzer Gebirgsbote) који је почео  да излази 31. јануара 1857. године и излазио је сваке суботе без обзира на ратне и друге догађаје до септембра 1944. године. Издавачка концепција, план издавања листа и прилога уз њега, као и издавачка политика, изнета је у уводном обраћању читаоцима у првом броју и она се није мењала до последњег броја.

nemacki5Уобичајени садржај Вршачког планинског весника подразумевао је следеће:

  1.     уводник;
  2.     фељтон у наставцима (нпр.  роман Калифорнија у првим бројевима листа);
  3.     локалне новости значајне за грађане;
  4.     песме и декламације са тематиком из свакодневног живота (љубав, природа, разонода, мудре изреке...). Начешћи аутори ових песма су: Ј. Пајдак, Ј. Вијатовић, Јулијус Вер, Тонранари;
  5.     судски укази и решења;
  6.     рекламе;
  7.     објаве ( штампане на немачком , мађарском и српском језику, а које су подразумевале важна саопштења локалних власти; информације о разним конкурсима и лицитацијама; о слободним радним местима; о променама адреса локала и трговина; кретање цена основних пољопривредних производа и сточне хране на вршачкој пијаци – жито, кукуруз, уље, вино, алкохол, сточна храна);
  8.     извештај о месечним менама и метеоролошки извештаји;
  9.     умрлице које садрже податке о годинама преминулог, о његовом социјалном пореклу и болести која је проузроковала смрт;
  10.     резултати о извученим  лото бројевима и другим играма на срећу.

nemacki6Дана 4. августа 2011. свечано је отворено реновирано Одељење немачке књиге. Средства у висини од 50 000 евра донирала је Фондација Хемофарм. Одељење су отворили Његова екселенција амбасадор Свезне Републике Немачке у Србији Волфрам Мас, покрајински секретар за културу и јавно информисање Милорад Ђурић и председник Управног одбора Штада групе Хартмут Рецлаф.

 

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272