Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ

onama1Градска библиотека у Вршцу је институција са дугогодишњом традицијом у испуњавању своје мисије задовољавања културних и образовних потреба грађана у средини у којој су присутне и друге значајне институције кутуре и чије је деловање довело до тога да Вршац као град у целини постане значајан културни центар у земљи.

onama2Библиотека располаже фондом од преко 200 000 монографских и серијских публикација. У могућности је да пружи на располагање својим корисницима богат фонд старе и текуће периодике, фонд дечје књиге, стручну литературу из разних области знања, референсну збирку, популарну страну и домаћу књижевну продукцију и завичајну грађу из фонда Банатика.

Градска библиотека у Вршцу је свој рад организовала преко неколико одељења и служби:

  • Позајмно одељење за одрасле
  • Позајмно одељење за децу
  • Одељење обраде и каталога
  • Одељење Завичајног фонда(Банатика), старе и ретке књиге
  • Служба за опште, административне, материјално – финансијске и помоћне послове

У склопу Библиотеке постоји Читаоница(на Дечјем и Одељењу за одрасле), Књиговезница и Салон књиге, простор у коме се одвијају најразноврснији културни и образовни програми којима се у Градској библиотеци посвећује велика пажња(промоције, књижевне вечери, предавања, трибине, концерти).

onama4Заједница матичних библиотека Војводине је 1968. године на предлог Библиотеке Матице српске у Новом Саду доделила Градској библиотеци „Лукреција Анкуцић – Неца“ у Вршцу годишњу награду уз диплому и новчани износ од 3 000 динара нових.

onama3Највеће и најзначајније признање Градска библиотека добија 1982. године, када јој Заједница матичних библиотека Србије додељује награду „Милорад Панић – Суреп“ за постигнуте резултате у развоју библиотечке делатности и унапређење библиотекарства у Србији.

Градска библиотека се 2004. године прикључила пројекту COBISS.SR (Кооперативни онлајн библиографски системи и сервиси). Завршена је каталогизација грађе која се налази на Позајмним одељењима за децу и одрасле кориснике, а обрађени су и фондови књига на руском и енглеском језику, а посао на електронској каталогизацији осталог фонда је настављен.

Богатством, разноврсношћу и значаjем своjих фондова, као и своjом културном и образовном делатношћу, Градска библиотека у Вршцу сврстава се у ред значаjних установа те врсте у Воjводини и Србиjи.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272