Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ОДЕЉЕЊЕ ОБРАДЕ И КАТАЛОГА

На овом одељењу врши се набавка и стручна обрада књига за сва одељења Библиотеке, израђују се и одржавају библиотечки каталози. Набавка књига је координирана и одговара потребама корисника. Библиотека настоји да обезбеди актуелну литературу за своје кориснике.

Стручна обрада књига врши се према библиотечким стандардима и међународним прописима. Градска библиотека Вршац се 2004. године укључила у систем COBIS.SR, који представља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко - информациони систем са узајамном каталогизацијом. У 2006. години Градска библиотека Вршац је проглашена за најбољу јавну библиотеку у електронском систему COBIS.SR. Електронски каталог библиотеке доступан је корисницима 24 часа дневно путем Интернета.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272