Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ КОРИСНИКЕ

odrasliПозајмно одељење за рад са одраслим корисницима такође је смештено у приземном делу зграде. Одељење има богат књижни фонд са преко 75 000 библиографских јединица у чијем саставу су највећим делом дела домаће и стране књижевности, а значајно место у структури фонда заузима и фонд стручне књиге која се даје на коришћење само у Читаоници, која је саставни део Одељења за рад са одраслим корисницима.

Корисници овог одељења су  припадници популације од 15 година па навише. Корисницима је на располагању лисни ауторски и стручни каталог, а такође и електронски каталог, у коме је обрађена целокупна грађа Одељења за одрасле кориснике, а каталог претражив 24 часа дневно путем интернета, чиме се корисницима библиотеке знатно олакшава претрага, али и омогућава претраживање каталога од куће или са било ког места где имају приступ интернету.

У оквиру одељења налази се и референсна збирка коју чине речници, енцикопедије, библиографије, приручници и лексикони(око 3 000 публикација). Библиотека такође врши и међубиблиотечку позајмицу публикација за потребе својих корисника са Библиотеком Матице српске и Народном библиотеком Србије, али и са другим библиотекама у систему COBISS.SR.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272