Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

КЊИГОВЕЗНИЦА

У оквиру Градске библиотеке постоји у књиговезница са једним запосленим. У овој служби се обављају послови заштите књиге, коричења и преповезивања библиотечке грађе. Књиговезница се налази у саставу библиотеке, а својом делатношћу значајно доприноси очувању и заштити целокупног библиотечког фонда.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272