Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ДИРЕКТОР

Весна Златичанин

в. д. директор

Весна Златичанин је рођена у Вршцу где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Филолошком факултету – Универзитета у Београду на групи за Општу књижевност са теоријом књижевности. Положила је стручни испит из области Библиотекарства у Народној библиотеци Србије у Београду и стекла звање дипломирани библиотекар.

На месту директора Градске библиотеке Вршац била је од 2001. до 2005.  У том периоду доследно је радила  на увођењу иновативних библиотечких решења и процеса у раду библиотеке. Од тада је Градска библиотека  Вршцу  постала члан мреже Виртуелне библиотеке Србије, а то је и данас.

Од  2017. године  ради се на пословима в. д. директора матичне установе, односно Градске библиотеке Вршац.     

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272