Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ДИРЕКТОР

direktorДаринка Михајловић је рођена у Вршцу 7. фебруара 1953. године. Дипломирала је на Правном факултету у Београду. Удата је и мајка двоје пунолетне деце.

На месту директора Градске библиотеке је од 15. октобра 2008. године.

Има више од 20 година радног искуства на правним пословима, од чега око 10 година на пословима са посебним овлашћењима и одговорностима, односно обављала је послове у првој линији руковођења.

У периоду од 29. маја 2006. до 14. октобра 2008, била је власница приватне агенције за консалтинг и менаџмент.

Од 16. јула 2001. до 8. фебруара 2005. обављала је послове директора у а.д. „Инвестстан“ у  Вршцу, чији је оснивач општина Вршац, док је капитал државни.

Након доласка из Загреба у периоду од 1991. до 2001. радила је у ВИК-у на правним пословима, адвокатској канцеларији, суду и агенцији за промет некретнинама.

До 1991. живела је у Загребу, а радила у Првомајској и Техноколору на пословима руководиоца правног и кадровског сектора.

Учествовала је на бројним семинарима из области радних односа, менаџмента, планирања, инвестирања и изградње, јавних набавки, увођења ПДВ-а, МРС-а и библиотекарства.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272